Data & openingsuren

→ Data:
23 april → 6 juni 2022


→ Openingsuren:
Woensdag → Zondag
14:0019:00* (maan­dag & dins­dag geslo­ten)
* afwij­ken­de ope­nings­uren:
maan­dag 6 juni: par­cours open, behal­ve Anatomisch Theater
M Leuven: Gesloten na 18:00 & op woens­dag
Anatomisch Theater: Gesloten op zon­dag 5 juni (van­af 16:00) & maan­dag 6 juni (hele dag)

Parcours

Start:
Stadhuis (Visit Leuven)
Adres: Naamsestraat 3 3000 Leuven


Plannetjes:
Gratis te ver­krij­gen aan de start bij Visit Leuven in het Stadhuis of bij de ver­schil­len­de bin­nen­lo­ca­ties. Zie ook de han­di­ge inter­ac­tie­ve kaart op deze website.


Te voet:
Het vol­le­di­ge par­cours te voet duurt 2,5 à 3 uur (inclu­sief bezoek aan de instal­la­ties).
Als je geen tijd hebt voor het hele par­cours kan je gerust 1 van de 3 wij­ken’ uit­kie­zen: Centrum — Kruidtuin — Vaartkom.


Met de fiets:
Met de fiets reken je op 1,5 à 2 uur.
Met de fiets kan je niet via het Van Dalepark van Naamsestraat naar Schapenstraat (trap­pen). Je zal moe­ten omrij­den via de Ramberg.Timing-tip:
Vermijd de druk­te en kom op week­da­gen, of in het week­end na 17:00.
Vanwege de gro­te druk­te moet je soms even aan­schui­ven bij fra­gie­le wer­ken in klei­ne ruim­te. Geluidskunst vraagt immers eni­ge rust en aan­dacht, daar­om vra­gen we ook niet te pra­ten of spe­len bij de wer­ken uit res­pect voor de kun­ste­naars en ande­re luisteraars. 

Toegankelijkheid

De mees­te loca­ties zijn toe­gan­ke­lijk voor men­sen met een rol­stoel, ten­zij anders ver­meld bij de info over de wer­ken.
We voor­zien bij elk werk ook een audio­de­scrip­tie voor men­sen met een visu­e­le beperking. 

Families & kinderen

Hear Here bezoe­ken met kin­de­ren? Mis dan onze kin­der­gids niet! De gids is gra­tis te ver­krij­gen aan de start bij Visit Leuven in het Stadhuis en bij de ver­schil­len­de bin­nen­lo­ca­ties. Of down­load de PDF hier.

Prijs

Gratis

Meer info & contact

Voor vra­gen kan je terecht bij Visit Leuven van 10:00 tot 17:00.
Bij elk kunst­werk staat een infob­ord en soms ook een sup­poost, die je graag ver­der helpt. Lees je graag de info in het Frans? Vraag even aan de sup­poost naar de Franse ver­ta­ling.
Voor alle ande­re vra­gen: ticket@​stuk.​be.

Earcatcher Pieter Janssens

Speciaal voor Hear Here cre­ëer­de de Leuvense beel­dend kun­ste­naar Pieter Janssens een publie­ke luis­ters­culp­tuur. Deze earcat­cher’ ligt op de Grote Markt en nodigt je uit om bewust te luis­te­ren naar de klank van de stad.

HearHere is niet enkel een stre­ling voor het oog en oor, maar ook voor lijf en leden.

De Hear Here Hoodie is het per­fec­te aan­den­ken aan je Hear Here erva­ring en nog tren­dy en com­fy ook. Voor 27 euro kan je er al een­tje aan­schaf­fen in M of L — het is een over­si­zed model dus de maten val­len groot. Kopen doe je via deze link en afha­len kan tij­dens de ope­nings­uren van Hear Here van woens­dag t.e.m. vrij­dag aan Visit Leuven. Nog vra­gen? Eén adres: ticket@​stuk.​be

Een project van STUK Leuven, gerealiseerd met de steun van Stad Leuven, Vlaanderen, Fédération Wallonie-Bruxelles & KU Leuven.
Mediapartners: Klara & De Standaard.

PARTNERS → 200 JAAR KRUIDTUIN, BAC ART LAB, CAS-CO, CCHA, ERFGOEDCEL LEUVEN, FRANSE GEMEENSCHAP, GROENDIENST LEUVEN, KADOC, KIKK, KU LEUVEN, KU LEUVEN DIENST CULTUUR, KU LEUVEN WETENSCHAP & TECHNOLOGIE, KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, M LEUVEN, MAAKLEERPLEK, OVERTOON, RESITERRA, SINGUHR, SONIC ACTS, STAD LEUVEN, STADHUIS LEUVEN, VISIT LEUVEN, VLAAMSE GEMEENSCHAP, WARM ALARM