Rondleidingen

Alle vas­te rond­lei­din­gen star­ten aan KADOC, Vlamingenstraat 39.

Onze gid­sen lood­sen je gedu­ren­de 1,5 uur langs (een deel van) het prik­ke­len­de Hear Here-par­cours. Er zijn ver­schil­len­de soor­ten rond­lei­din­gen. Hieronder vind je een over­zicht. Alle rond­lei­din­gen zijn gra­tis en ver­trek­ken aan KADOC. Als je op de reser­ve­ren-knop ernaast klikt, zie je alle momen­ten waar­op je dat soort rond­lei­ding kan vol­gen. Daar kan je ook je gra­tis tic­ket reserveren.

Daarnaast bie­den we ookrond­lei­din­gen op aan­vraag voor groe­pen en voor scho­len aan. Alle info daar­over vind je onderaan.

Rondleiding (Nederlands)

Reserveren

Volg een rond­lei­ding in het Nederlands die start om 15:00. Via de knop reser­ve­ren’ hier­naast krijg je een over­zicht van alle momen­ten waar­op je der­ge­lij­ke rond­lei­ding kan vol­gen. Daar kan je ook je gra­tis ticket(s) reserveren.

Apérorondleiding

Reserveren

Volg een apé­ro­r­ond­lei­ding die start om 17:00 aan het Anatomisch Theater (Minderbroedersstraat 48). Op het ein­de van de rond­lei­ding word je getrak­teerd op een gra­tis ape­ri­tief­drank­je. Via de knop reser­ve­ren’ hier­naast krijg je een over­zicht van alle momen­ten waar­op je der­ge­lij­ke rond­lei­ding kan vol­gen. Daar kan je ook je gra­tis ticket(s) reserveren.

Erfgoedrondleiding

Reserveren

Tijdens de Erfgoeddag op 24 april 2022 is er een op maat samen­ge­stel­de erf­goed­rond­lei­ding. Naast de klank­in­stal­la­ties ver­telt de gids je ook meer over het Leuvense erf­goed op het par­cours. Via de knop reser­ve­ren’ hier­naast krijg je een over­zicht van alle momen­ten waar­op je dat soort rond­lei­ding kan vol­gen. Daar kan je ook je gra­tis ticket(s) reserveren.

COM and expo foto Joeri Thiry STUK 12

Guided Tours (English)

Reserveren

Follow a gui­ded tour in English that starts at 16:00. Via the reser­ve­ren but­ton on the left you’ll see an over­view of all the moments that this type of tour is orga­ni­sed. You can also book your free ticket(s) there.

Groepsrondleiding op aanvraag

Rondleidingen op aan­vraag voor groepen.


Praktische info:

 • Gratis
 • Mail uw aan­vraag naar rondleiding@​stuk.​be
 • Capaciteit: Groepen van mini­mum 10 per­so­nen en maxi­mum 15 personen
 • Uren: Woensdag → Zondag / 14:0019:00
 • Duur: onge­veer 90 minuten
 • Start: KADOC — adres: Vlamingenstraat 39
 • Parcours: Céleste Boursier-Mougenot, Stijn Demeulenaere, John Grzinich (KADOC), Bouke Groen (Stadspark), Rie Nakajima (Janseniuspark), Modular Organ System (Anatomisch Theater), An Roovers, Félix Blume (Kruidtuin)
 • Ander par­cours op maat in een spe­ci­fie­ke taal, voor spe­ci­fie­ke doel­groep op aan­vraag of inclu­sief bezoek aan de wijk Vaartkom moge­lijk op aanvraag.
 • Taal: Nederlands, Engels of Frans

Rondleidingen voor scholen

Aangepaste rond­lei­din­gen voor scho­len in een van de drie wij­ken naar keuze.


Praktische info:

 • Gratis
 • Mailen naar rondleiding@​stuk.​be
 • Elke don­der­dag en vrij­dag om 14:00
 • Duur: 60 minuten
 • Capaciteit: Klasgroep van maxi­mum 25 per­so­nen (met leerkracht)
 • Maak een keu­ze uit een van de drie wijken:
 • Keuze 1: Wijk Centrum (Stadhuis, Museum M, KADOC, Stadspark)
 • Keuze 2: Wijk Kruidtuin (Janseniuspark, Anatomisch Theater, Kruidtuin)
 • Keuze 3: Wijk Vaartkom (BAC, Cas-co, Maakleerplek)
Een project van STUK Leuven, gerealiseerd met de steun van Stad Leuven, Vlaanderen, Fédération Wallonie-Bruxelles & KU Leuven.
Mediapartners: Klara & De Standaard.

PARTNERS → 200 JAAR KRUIDTUIN, BAC ART LAB, CAS-CO, CCHA, ERFGOEDCEL LEUVEN, FRANSE GEMEENSCHAP, GROENDIENST LEUVEN, KADOC, KIKK, KU LEUVEN, KU LEUVEN DIENST CULTUUR, KU LEUVEN WETENSCHAP & TECHNOLOGIE, KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, M LEUVEN, MAAKLEERPLEK, OVERTOON, RESITERRA, SINGUHR, SONIC ACTS, STAD LEUVEN, STADHUIS LEUVEN, VISIT LEUVEN, VLAAMSE GEMEENSCHAP, WARM ALARM